Υποτροφίες

scholarship 263x148

Η Σχολή Campion βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι, χάρη σε γενναιόδωρες χορηγίες, ένας περιορισμένος αριθμός είτε μερικών είτε ολόκληρων ακαδημαϊκών υποτροφιών θα είναι διαθέσιμος για το πρόγραμμα IB Διπλώματος του σχολείου και για το ακαδημαϊκό έτος από τον Σεπτέμβριο του 2022. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο μαθητές που δεν φοιτούν στη σχολή Campion.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι πρέπει να έχουν γεννηθεί από την 1 Σεπτεμβρίου του 2005 εώς την 31 Αυγούστου του 2006 και να έχουν γνώση της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Proficiency, καθώς και ενδεικτικό του Ελληνικού συστήματος με γενική βαθμολογία τουλάχιστον 18.0 (μέσος όρος) ή ισότιμο πιστοποιητικό για υποψηφίους ξένου εκπαιδευτικού συστήματος.

Η αξιολόγηση βασίζεται στην ακαδηµαϊκή επίδοση & το συνολικό προφίλ του υποψηφίου.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ στείλετε  ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση scholarship@campion.edu.gr .